torsdag 28. juli 2011

MED LOV SKAL LANDET BYGGJAST, OG IKKJE MED ULOV ØYDAST


Slik sto det viselig i våre gamle lover.

Det sjokk og den sorg terror-aksjonene 22.7. har påført folket generelt, og pårørende spesielt, er ubeskrivelig tung.
Olavs Menn var midt i en ukes seilas med vikingskip da katastrofen skjedde. Lørdag lot vi skipet ligge en dag til kai. Før vi seilte videre neste dag, holdt vi en minnesermoni og festet vi et sørgebånd i vårt banner.

Ugjerningen var et angrep på vårt demokrati. I Olavs Menn er vi historiebevisste, og vet at folkestyret har sitt utspring i vikingtidens Ting-samlinger. Her hadde enhver bonde rett til å bli hørt. På samme måte bruker vi i dag stemmeretten og organisasjonsliv for best mulig å forme dagens og framtidens Norge. Et angrep på en lovlig valgt regjering er derfor også et angrep på noe av det beste i vår norrøne arv.
At den forkvaklede gjerningsmannen ser på seg selv som en patriot, er forstemmende og grotesk.
Selv om dette er en psykopats verk, må vi alle gå i oss selv, og gjøre en kritisk vurdering av våre holdninger og våre ord framover.
Leve gamle Norge, leve alle landets gode og byggende krefter!
- A