fredag 27. august 2010

Hva er «Olavs Menn»?


Olavs Menn er en ganske nystartet forening/organisasjon/klubb.
Vi initierte organisasjonen i Stiklestad kirke, 29. juli, 2009, og den formelle stiftelsesdagen ble lagt til Nesjar, 25. mars, 2010. Disse stedene og datoene er ikke valgt tilfeldig. 29. juli er selve Olsok-dagen. 25. mars er datoen da Olav Haraldsson seiret i slaget ved Nesjar, og slik gjenopprettet det suverene norske kongedømmet.

Selv om Olavs Menn står for kristne verdier er vi ingen menighet, men en sammenslutning for menn, hvor fokuset er på identifisering med, og forsvar av vår gamle, kristne kulturarv.
Som det står i vedtektene våre:
«Olavs Menn» er et kristent mannsfellesskap, inspirert av Olav den Hellige. Vi vil fremme bevissthet om Norges historiske arv og kristne identitet. Vårt motto er: «Norskdom og Kristendom»
Og: Olavs Menn vil fremme: - Kristendommens stilling i Norge - Identifisering med vår historie og kultur, med særlig vekt på vikingtiden.

"Olav'en" i "Olavs Menn", er ingen andre enn nettopp Olav den Hellige - Norges evige konge. Han personifiserer den kombinerte norske vikingarven og kristendommen på en utrolig og merkelig måte.
Ved å innvie oss som "hans menn" bevisstgjør vi oss det forsvar Norge i dag trenger, i en tid preget av dramatiske endringer.
For meg personifiserer Olav den Hellige/Olavsarven, selve Norges hjerte. Om vi lar vår historiske, kristne arv bli ødelagt, blir Norges sjel ødelagt. Det skal ikke skje!

tirsdag 17. august 2010

Fedrelandssalmen gjenninført!

Gratulerer! Etter massive protester, gjeninnfører NRK avspilling av Fedrelandssalmen på søndagsmorgenen. Det nytter å ta til motmæle mot nedbryterne, som driver åndeleg og kulturelt hærverk i eget fedreland.
http://www.youtube.com/watch?v=W8pepX6S-hI

torsdag 29. juli 2010

Olsokhilsen 2010


Gode Olavsmenn!
I dag er det Olsok! Gi akt på den - vår eldste nasjonale festdag.
Etter nesten å ha blitt glemt, er det nå godt å merke at feiringen er i ferd med å sin renessanse!
For ett år siden knelte fire av oss ved alteret i Stiklestad kirke, og proklamerte opprettelsen av "Olavs Menn". I dag representerer Sondre oss på samme sted, der hvor Olavs falt for 980 år siden, for et selvstendig og kristent Norge. Ved hans side stred, i følge Snorre, 3100 mann. Min bønn er at Olavs menn i 2030 skal telle like mange - minst!
Norge står i vår generasjon ved et dramatisk veiskille. Våg å stå for Norskdom og Kristendom, på din post i samfunnet! Våg å være en mann! For din egen selvrespekt, din familie, og for Gamle Norges skyld!
Til lykke med Olsokdagen, kongsmenn!
- Merkesmannen