torsdag 29. juli 2010

Olsokhilsen 2010


Gode Olavsmenn!
I dag er det Olsok! Gi akt på den - vår eldste nasjonale festdag.
Etter nesten å ha blitt glemt, er det nå godt å merke at feiringen er i ferd med å sin renessanse!
For ett år siden knelte fire av oss ved alteret i Stiklestad kirke, og proklamerte opprettelsen av "Olavs Menn". I dag representerer Sondre oss på samme sted, der hvor Olavs falt for 980 år siden, for et selvstendig og kristent Norge. Ved hans side stred, i følge Snorre, 3100 mann. Min bønn er at Olavs menn i 2030 skal telle like mange - minst!
Norge står i vår generasjon ved et dramatisk veiskille. Våg å stå for Norskdom og Kristendom, på din post i samfunnet! Våg å være en mann! For din egen selvrespekt, din familie, og for Gamle Norges skyld!
Til lykke med Olsokdagen, kongsmenn!
- Merkesmannen